Ασφάλεια Κατοικίας

Το σπίτι μας, ο χώρος που απολαμβάνουμε τις προσωπικές μας στιγμές, το ησυχαστήριό μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο. Αποτελεί δίχως υπερβολή το καταφύγιο των ονείρων μας. Όταν όμως η περιουσία μας κινδυνεύει από παράγοντες βίαιους και αναπάντεχους, όπως η πυρκαγιά, τα καιρικά φαινόμενα, ο σεισμός, η κλοπή, τότε ΔΕΝ μας ανήκει αν είναι ανασφάλιστο.

Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματική, αλλά και τη συναισθηματική αξία της κατοικίας μας.

 

Οι σύμβουλοι της prostasia-insurance solutions έχουν την αποτελεσματικότερη λύση για την προφύλαξη της κατοικίας σας, με ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κατοικιών και κινδύνων.