Ασφάλεια Διαδικτυακών κινδύνων (Cyber Risk)

Τα ζητήματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο γίνονται ένας καθημερινός αγώνας για τις επιχειρήσεις.

 

Από τις πιο μικρές, όπως λογιστικά και τουριστικά γραφεία, φαρμακεία, ιατρεία, μέχρι και τις πιο μεγάλες εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες, η εξάρτηση από την τεχνολογία και το διαδίκτυο ολοένα και μεγαλώνει.

Οι πρόσφατες τάσεις και οι στατιστικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποκαλύπτουν μια τεράστια αύξηση των παραποιημένων και παραβιαζόμενων δεδομένων από πηγές που είναι όλο και συχνότερες στον χώρο εργασίας, όπως οι κινητές συσκευές και οι συσκευές IoT.

Επιπλέον, οι πρόσφατες έρευνες για την ασφάλεια υποδηλώνουν ότι οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν μη προστατευμένα δεδομένα και κακές πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθιστώντας τους ευάλωτες στην απώλεια δεδομένων.

Για να καταπολεμήσουμε επιτυχώς τις κακόβουλες προθέσεις, είναι επιτακτική ανάγκη οι εταιρείες να καταστήσουν τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, την πρόληψη και την ασφάλεια ως μέρος του πολιτισμού τους. Δεδομένα πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, ακόμα και οι συναλλακτικές συνήθειες αυτών, αποτελούν τον μεγαλύτερο πλούτο για τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, όσο μεγαλύτερο το «περιουσιακό» στοιχείο, τόσο περισσότεροι και όσοι το εποφθαλμιούν.

Όλα αυτά τα δεδομένα διακινούνται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν διαδικασίες και δομές για να προφυλάξουν τα δεδομένα τους και να αναπτύξουν αντιστάσεις ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις.

Μάλιστα ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR), επιβάλει σε κάθε επιχείρηση μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις για την κυβερνοασφάλεια και προβλέπει μεγάλα πρόστιμα σε περιπτώσεις διαρροής δεδομένων. Όσο σύγχρονα κι αν είναι τα συστήματα ασφαλείας σε hardware και software που έχετε εγκαταστήσει, όσο μεγαλύτερη κατάρτιση κι αν έχετε προσφέρει στο προσωπικό σας σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, επειδή η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας σας, στην prostasia-insurance solutions έχουμε βρει το καλύτερο «firewall» για να σφραγίσει την κερκόπορτα
του συστήματός σας και να σας προστατεύσει από τις κυβερνοεπιθέσεις.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε για την επιχείρησή σας και να σας προτείνουμε εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης Διαδικτυακών κινδύνων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο ασφάλιση όσο και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους ειδικούς, ώστε σε όποιο περιστατικό κινδύνου να ακολουθήσετε την πιο ενδεδειγμένη στρατηγική αντιμετώπισης.

Βασικές καλύψεις:

  • οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή χρήσης ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων.
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων
  • επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων
  • έξοδα αποκατάστασης δεδομένων μετά από διαρροή ή παραβίαση.
  • απώλεια κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου εξαιτίας παραβίασης ασφάλειας
  • αποζημιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου
  • πληρωμή λύτρων σε τρίτους οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος