Περιβαλλοντικής ευθύνης

Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε απόγνωση. Η ασυδοσία και η καιροσκοπική διάθεση δαπανά χωρίς όριο τους φυσικούς μας πόρους. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης.

Ο καθένας πρέπει να φροντίσει από τη δική του θέση ευθύνης να συμβάλλει θετικά στο κληροδότημα των φυσικών μας πόρων στις επόμενες γενιές.

 

Το σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΠΔ 148/2009) ορίζει πως κάθε επιχείρηση υποχρεούται να αναλάβει άμεσα το κόστος αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, για την οποία θεωρείται πιθανή υπαίτιος.

Στο νέο αυτό καθεστώς ευθύνης εμπίπτουν περιβαλλοντικές ζημιές στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους.

Επειδή λοιπόν ένα τόσο δυσάρεστο περιστατικό, θα έχει σίγουρη οικονομική επίπτωση στην επιχείρηση και ενδεχομένως να βλάψει και τη φήμη της, η prostasia-insurance solutions την κατάλληλη γνώση, διαδικασίες και εργαλεία, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης, μέσω ενός ασφαλιστηρίου περιβαλλοντικής ευθύνης να διασφαλίσουν τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, ώστε σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες, να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές για να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να συνεχίσει κι ο πλανήτης μας να ζει.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος