Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού

Στην prostasia-insurance solutions η ομαδικότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και ιδανικό μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, οι άνθρωποί της, είναι το σημαντικότερο κεφάλαιό της.

 

Επειδή χρειάζονται δυο σπίθες για να ανάψει μια φλόγα, σας προσκαλούμε να διερευνήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας, να τις αναλύσουμε και να σας προτείνουμε ολοκληρωμένα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού που μπορούν να προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρηση, αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους, κ.λπ., για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης είναι πολλαπλά και διπλής κατεύθυνσης , αφού αφορούν συνάμα και τους εργαζομένους και την ίδια την επιχείρηση. Τα πιο σημαντικά συνοψίζονται παρακάτω:

  • Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση/επιχειρηματία
  • Χαμηλό κόστος ασφάλισης συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης
  • Δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό κόστος και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία
  • Συμπλήρωση των κενών της κοινωνικής ασφάλισης και επέκταση της προστασίας της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν
  • Συμβολή στη δημιουργία θετικού κλίματος, καθώς και στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού
  • Συμβολή στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών
  • Μείωση της κινητικότητας των στελεχών και προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος