Ασφάλιση Ξενοδοχείων

Δεν είναι δουλειά του πελάτη σας να σας θυμάται, είναι υποχρέωση και ευθύνη σας να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει την ευκαιρία να σας ξεχάσει.

Στη χώρα μας, όπου ο τουρισμός ανήκει στη «βαριά βιομηχανία», η εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης συνέχισης των υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά και η προστασία της τουριστικής μονάδας από μια σειρά κινδύνων αποτελεί πρωταρχική αναγκαιότητα για τους επιχειρηματίες του κλάδου.

 

Στην prostasia-insurance solutions βρισκόμαστε δίπλα σας για να υποστηρίξουμε την αρχή της φιλοξενίας και της ελληνικής κουλτούρας. Στόχος μας είναι με εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αποκρούσετε όλους τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν το ξενοδοχείο σας, είτε πρόκειται για απρόβλεπτες ζημιές στην περιουσία σας, είτε για διεκδικήσεις που μπορούν να προκύψουν και θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες στη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.

Βασικές κατηγορίες καλύψεων:

  • Ζημιές στην περιουσία σας (ενδεικτικά από σεισμό, πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, διαρροή νερού, κλοπή, θραύση κρυστάλλων κ.α)
  • Αξιώσεις ευθύνης από επισκέπτες-πελάτες, προσωπικό και προμηθευτές
  • Έμμεσες ή αποθετικές ζημιές που μπορεί να επέλθουν, όπως απώλεια κερδών από καλυπτόμενους κινδύνους.
  • Κατά παντός κινδύνου (περιουσίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος