Νομικής Προστασίας Επιχείρησης

Βασικό μας μέλημα στην prostasia-insurance solutions είναι να μπορέσουμε να σας κερδίσουμε χρόνο. Επειδή ο τρόπος που δαπανάμε τον χρόνο μας καθορίζει και ποιοι είμαστε.

 

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένες εταιρείες νομικής προστασίας και σας προτείνουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης. Το ασφαλιστήριο σας θα αναλάβει τις δαπάνες διεκδίκησης συμφερόντων και απόκρουσης αξιώσεων που σχετίζονται με την επαγγελματική σας δραστηριότητα και θα σας απαλλάσσει από την καθημερινή αγωνία διαφύλαξης και προάσπισης των επαγγελματικών σας συμφερόντων.

Αν είστε επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας όπως γιατρός, λογιστής, μηχανικός, νοσηλευτής, μεταφορέας κ.α, ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα ασφάλισης νομικής προστασίας μπορεί να σας «λύσει τα χέρια» για διαφορές σας με το προσωπικό που απασχολείτε, με την ασφαλιστική σας εταιρεία, για υγειονομικές- αστυνομικές- αγορανομικές παραβάσεις, για διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική σας στέγη, για διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο. Επιλέξτε τον δικό σας δικηγόρο και αφήστε την αμοιβή και τα υπόλοιπα έξοδα σε εμάς, αποφεύγοντας τα δύσβατα δικονομικά «μονοπάτια».

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος