Κάλυψη Νομικής προστασίας

Υποστηρίζουμε απαρέγκλιτα το δίκιο και την ισότητα. Έχουμε γαλουχηθεί μέσα στη δικαιοσύνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θεωρούμε αναγκαία την απόλυτα εξειδικευμένη νομική συμβουλή και πιστεύουμε ότι βοηθάει την αλήθεια να λάμψει.

 

Στην prostasia-insurance solutions πιστεύουμε ότι οι αποτυχημένοι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη τους. Οι επιτυχημένοι μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων. Οι ασφαλισμένοι μας ανήκουν στους δεύτερους.

Αφεθείτε, λοιπόν, στους επαγγελματίες του χώρου και βρείτε το δίκιο σας με εξειδικευμένα προγράμματα νομικής προστασίας που καλύπτουν αφενός τις αναγκαίες για την προστασία σας δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών και αφετέρου αναλαμβάνουν να καλύψουν και την επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, (εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος