Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας

«Δεν μπορώ να αλλάξω την κατεύθυνση του αέρα, μπορώ όμως να προσαρμόσω τα «πανιά» μου, ώστε πάντα να φτάνω στον προορισμό μου».

 

Οι προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η αγορά παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα, οδήγησε την prostasia-insurance solutions να υιοθετήσει και να σας παρέχει ότι πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό υπάρχει για τις ασφαλιστικές ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς. 

Τα ασφαλιστικά πακέτα που σας προτείνουμε αποτελούνται από εξειδικευμένα προγράμματα που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη κάλυψη από την εγκατάσταση έως και τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας ενέργειας και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εξολοκλήρου διασφάλιση της επένδυσής σας σε όλους τους τομείς, όπως:

  • Ασφάλιση περιουσίας και μηχανικών βλαβών
  • Ασφάλιση απώλειας κερδών
  • Γενική αστική και εργοδοτική ευθύνη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος