Ασφάλεια Μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Μια ασφάλεια που σας ακολουθεί παντού …..

 

Εκφραζόμαστε μέσα από την κίνηση και αποφεύγουμε τη στασιμότητα. Πιστεύουμε ότι η ελευθερία είναι το οξυγόνο της ζωής. Ξέρουμε τις δυσκολίες του επιχειρείν. Ειδικά όταν πραγματεύεται cargo, logistics, forwarding, incoterms, FOB, CIF, CMR, institute cargo clauses…

Στην prostasia-insurance solutions νιώθουμε την αγωνία, τις έγνοιες και τις ευθύνες ενός μεταφορέα, μιας εξαγωγικής ή εισαγωγικής εταιρείας, μιας επιχείρησης που ασχολείται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Σκοπός μας είναι να φέρουμε στα δικά σας χέρια τα εργαλεία που θα σας προσφέρουν τέτοια ασφάλεια και ευελιξία που θα σας ακολουθεί παντού.

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η μεταφορά εμπορευμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την άρτια ολοκλήρωση της μεταφοράς των φορτίων. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι η ασφάλιση μεταφοράς έχει χαμηλό κόστος σε σχέση με την αξία των μεταφερόμενων εμπορευμάτων/περιουσιακών στοιχείων, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ασφάλιση των μεταφερόμενων αγαθών καθίσταται μια ιδιαίτερα δελεαστική ασφαλιστική λύση. Τα σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης που σας παρέχουμε και η εξειδικευμένη συμβουλευτική, σας δίνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων σας.