Ασφάλιση Κτιρίων και περιουσιακών στοιχείων

Η απόσταση μεταξύ του ονείρου και της πραγματικότητας είναι η πράξη. Οι πράξεις και οι επιλογές μας καθορίζουν το χθες, το παρόν και το αύριο.

 

Στόχος μας στην prostasia-insurance solutions αποτελεί η επαγγελματική καθοδήγηση, ώστε να επιλέξετε την κατεύθυνση εκείνη που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανέλιξη της επιχείρησής σας. Επειδή λοιπόν επιχείρηση χωρίς έδρα δεν υφίσταται, από ένα απλό γραφείο ενός ελεύθερου επαγγελματία μέχρι τις εγκαταστάσεις μιας μεγάλης εμπορικής επιχείρησης και από ένα κατάστημα της γειτονιάς μέχρι το τεράστιο εμπορικό κέντρο, η επαγγελματική σας στέγη αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον θεμέλιο λίθο για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η prostasia-insurance solutions επιθυμεί να θέσει στη διάθεσή σας την πολυετή εμπειρία της με σκοπό να καλύψει την όποια ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της λειτουργίας της επιχείρησής σας από παράγοντες εσωτερικούς ή/ και εξωτερικούς που μπορεί να την βλάψουν. Επωφεληθείτε της ολοκληρωμένης συμβουλευτικής μας που εκτείνεται από την ανάλυση των αναγκών σας, μέχρι την άρτια καθοδήγηση και κατεύθυνση σας σε περίπτωση έλευσης του κινδύνου και εξ-ασφαλίστε την περιουσία της επιχείρησής σας, κερδίζοντας ουσιαστικά, αλλά και λογιστικά, αφού τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από την φορολόγηση ως επαγγελματική δαπάνη.

Βασικές κατηγορίες καλύψεων:

  • Ζημιές στην περιουσία σας (ενδεικτικά από σεισμό, πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, διαρροή νερού, κλοπή, θραύση κρυστάλλων κ.α)
  • Αξιώσεις ευθύνης από επισκέπτες-πελάτες, προσωπικό και προμηθευτές
  • Έμμεσες ή αποθετικές ζημιές που μπορεί να επέλθουν, όπως απώλεια κερδών από καλυπτόμενους κινδύνους
  • Κατά παντός κινδύνου (περιουσίας και μηχανολογικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος