Ασφάλιση Ευθύνης στελεχών

Μια σωστή απόφαση αποδεικνύεται η λάθος απόφαση αν δεν ληφθεί στο σωστό timing.

 

Αυτό υποδηλώνει τη ρευστότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις καθημερινές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα στελέχη μιας επιχείρησης. Τα διευθυντικά στελέχη φέρουν ευθύνη για την επιβίωση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εταιρειών τους τη στιγμή που το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου λειτουργούν δυσχεραίνει το έργο τους, ανατρέπει τα σχέδιά τους και υπονομεύει την οικονομική ευρωστία.

Η ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O) προσφέρει προστασία στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας σε περιπτώσεις αξιώσεων τρίτων ως αποτέλεσμα λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διαχειριστικών/ διοικητικών τους καθηκόντων, όπως ποινική δίωξη, έρευνα από επιτροπή ανταγωνισμού ή ρυθμιστική αρχή, παράβαση καθήκοντος, κακοδιαχείριση περιουσιακών στοιχείων,

Η prostasia-insurance solutions με τα προϊόντα ασφάλισης D & O που προσφέρει ένα δίχτυ ασφαλείας στα στελέχη, προστατεύοντας την φήμη και την προσωπική τους περιουσία από απαιτήσεις τρίτων.

Βασικές καλύψεις:

  • Ευθύνη στελεχών
  • Έξοδα έρευνας
  • Εργατική πρακτική
  • Χρηματικές ποινές
  • Έξοδα υπεράσπισης
  • Έξοδα προστασίας και αποκατάστασης φήμης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος