Ασφάλεια Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης

Όλοι μας έχουμε περισσότερους από έναν ρόλους. Είμαστε άνθρωποι, γονείς, επαγγελματίες. Κάθε μέρα πρέπει να φροντίζουμε την εξέλιξη κάθε πτυχής της προσωπικότητάς μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των όσων πράξαμε ή αμελήσαμε.

Κάθε μας ενέργεια ή αμέλεια επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι των εμπλεκόμενων μερών. Έχοντας κατά νου ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την ευθύνη του αύριο, παρακάμπτοντας το σήμερα, στην prostasia-insurance solutions θεωρούμε απαραίτητο να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια με τα ασφαλιστικά εργαλεία που θα σας δώσουν το πλεονέκτημα να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας, χωρίς να σας πισωγυρίζουν αναποδιές ή παραλείψεις.

Οι βασικοί λόγοι για τη σύναψη ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι η:

  • Κάλυψη Ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν κάθε επάγγελμα
  • Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων
  • Προβολή σε υποψήφιους πελάτες.

Οι βασικές κατηγορίες ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι

  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (καλύπτει σχεδόν όλους τους επαγγελματίες, όπως: ιατρούς, μηχανικούς, τοπογράφους, λογιστές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς κ.α)
  2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
  3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
  4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ