Ασφάλιση Αγροτικής Παραγωγής

Ο πρωτογενής τομέας δεν πρέπει να είναι μια «ξεσκέπαστη» επιχείρηση.

 

Ο κάθε παραγωγός πιστεύει για την εκμετάλλευσή του ότι αποτελεί πολλά περισσότερα από γη και καλλιέργειες. Πρεσβεύει την κληρονομιά και το μέλλον της οικογένειάς του. Στην prostasia-insurance solutions πιστεύουμε ότι ο παραγωγός πρέπει να είναι αισιόδοξος, αλλιώς δεν θα ήταν παραγωγός.

Επειδή λοιπόν ο αγροτικός τομέας, έκτος από όλους τους ενδεχόμενους επιχειρηματικούς, έχει να αντιμετωπίσει και φυσικούς κινδύνους δεδομένων των συνεχώς μεταβαλλόμενων και ακραίων κλιματολογικών συνθηκών και επειδή η κάλυψη από τον κρατικό φορέα ποτέ δεν είναι αρκετή, ο παραγωγός εκτός από αισιόδοξος, πρέπει να είναι και προφυλαγμένος και προετοιμασμένος για την αυριανή ημέρα.

Οι Αγροτικές Ασφαλίσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία διαχείρισης κινδύνων» που σας επιτρέπουν να ανταποκριθείτε και να αντιμετωπίσετε με επιτυχία απρόσμενους κινδύνους που απειλούν οικονομικά την αγροτική σας επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σας παρέχει τα απαραίτητα κεφάλαια και τη ρευστότητα σε μια δύσκολη στιγμή, όταν τη χρειάζεστε περισσότερο και αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για την προφύλαξή σας.

Οι βασικές καλύψεις αφορούν ασφάλιση:

  • Αγροτικών κτιρίων, θερμοκηπίου και αγροτικών οχημάτων
  • Υπαίθριας φυτικής παραγωγής και μηχανημάτων «εν υπαίθρω»
  • Αστικής ευθύνης προϊόντος, Γενικής αστικής ευθύνης και Ευθύνης εργοδότη
  • Μηχανημάτων παραγωγής – συσκευασίας
  • Μεταφορών
  • Ζωικού Κεφαλαίου και υδατοκαλλιεργειών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος